Early Childhood- V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Trung tâm Học tập Trẻ em 

Chương trình giáo dục của chúng tôi nhằm phát triển những kĩ năng cho trẻ trong những lĩnh vực tiền học thuật cốt lõi như khả năng biết đọc biết viết, toán học và khoa học và được tích hợp với những khối tri thức cơ bản khác như nghệ thuật, âm nhạc, múa hát cũng như môi trường an vui về mặt xã hội và cảm xúc cho trẻ. Phương pháp lấy trẻ làm trung tâm nhằm đảm bảo rằng trẻ em được tiếp xúc với nhiều hoạt động học tập đa dạng giúp trẻ phát triển và tăng trưởng trong mọi khía cạnh phát triển của trẻ.

Chúng tôi nỗ lực vun đắp cho trẻ nền tảng tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, năng lực đồng cảm, tìm hiểu và bắt đầu học cách đưa ra những quyết định đúng đắn.

Dưới đây là những chương trình chúng tôi đang áp dụng:

  • Tài liệu đọc hình thành khả năng biết đọc biết viết
  • Chương trình Ngữ âm Jolly
  • Chương trình Toán “Go Math”
  • Chương trình phát triển ngôn ngữ Anh sử dụng bộ tài liệu “Next Move”
  • Khoa học tương tác
back to top
WordPress Lightbox