Mission & Value – V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Sứ mệnh tại APU

APU cam kết cung cấp nền giáo dục chất lượng cao Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm thúc đẩy khả năng suy luận và sáng tạo cần thiết cho các em học sinh, giúp các em thành công trong các mục tiêu cá nhân và học tập của chính mình trong tương lai. APU khuyến khích người học độc lập tự định hướng; tập trung vào các kỹ năng về khởi nghiệp, sáng tạo, thành tích học tâp tốt, thể thao, nghệ thuật và các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. APU không ngừng nỗ lực đào tạo học sinh chú trọng nâng cao khả năng tư duy quốc tế và trở thành một công dân toàn cầu.

Tầm nhìn tại APU

APU hướng đến việc xây dựng thế hệ tương lai trở thành những công dân có tư duy quốc tế, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Với tư cách là thành viên của cộng đồng, các em thể hiện được sự quan tâm không chỉ lợi ích cho cá nhân mình mà còn lợi ích cho cả cộng đồng bản địa và quốc tế, thông qua các kĩ năng phản biện, kĩ năng giải quyết vấn đề, đồng cảm, lòng vị tha và hoạt động cộng đồng sẽ khuyến khích các em trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu.

APU cam kết về chất lượng:

Đây là những kỹ năng và phẩm chất mong đợi mà học sinh cần có khi tốt nghiệp:

Kết quả học tập tốt

Học tập nên chú trọng vào việc thúc đẩy khả năng tự học và đạt được các thành tích với các trọng tâm là:
• Sáng tạo và tư duy phản biện
• Giao tiếp có hiệu quả
• Học chủ động
• Học tập phản xạ

Mục đích

Việc học tập của học sinh sẽ tập trung vào mục đích nhấn mạnh khả năng lãnh đạo, đồng cảm và trách nhiệm. Do đó học sinh sẽ:
• Thể hiện trách nhiệm cá nhân, ứng xử tôn trọng và là một công dân tốt
• Hành động một cách an toàn và quan tâm đến sự an toàn của người khác
• Tập trung vào sự hợp tác, tinh thần đồng đội
• Phát triển kỹ năng của các nhà lãnh đạo toàn cầu
• Tích cực tham gia và đóng góp cho cộng đồng

Hiểu biết

Học sinh cần hiểu rõ về bản thân, vai trò và trách nhiệm của mình trong xã hội, do đó:
• Thể hiện lối sống lành mạnh
• Thể hiện là người có ý chí
• Duy trì các mối quan hệ xã hội, cảm xúc và thể chất một cách tích cực
• Phát triển các sở thích của bản thân và theo đuổi cuộc sống cân bằng

back to top
WordPress Lightbox