Tuition- V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Học phí 

Ở Trường Quốc tế Hoa Kì APU chúng tôi tin vào giá trị của tri thức và giáo dục. Mức học phí trường chúng tôi phản ánh nền giáo dục tinh hoa và chất lượng đào tạo mà chúng tôi mang đến để con em của quý vị nhận được một nền tảng đào luyện tốt nhất để sống một tương lai tươi sáng và hữu ích nhất.

Mọi mức học phí và các chi phí khác được điều chỉnh dựa trên các chỉ số điều chỉnh mức sống quốc gia. Việc tính toán chi phí bằng tiền tệ Việt Nam dựa trên mức hối đoái hiện hành. Do lạm phát và mức hối đoái thay đổi thường xuyên, nên mức phí thật sự có thể thay đổi tương ứng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời quý vị liên lạc với Phòng Ghi danh Trường Quốc tế Hoa Kì APU ở địa chỉ (admission@apu.edu.vn) hoặc điện thoại cho chúng tôi: HCM (028) 3962 4897- 3962 4998 hoặc Đà Nẵng (0236) 3928 664 – 3928 665

Con đường tiếp cận nền

Giáo dục Hoa Kì

Để đảm bảo phân bổ đủ các nguồn lực cho việc học của con em quý vị tại Trường Quốc tế Hoa Kì APU, trường chúng tôi đề nghị quý vị nộp học phí và các chi phí khác đúng hạn. Việc nộp các học phí này đảm bảo cho nhà trường có thể tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ cao bền vững trong các năm học cũng như để chúng tôi cải thiện các tiện ích phục vụ và cải tiến chương trình giáo dục.

back to top
WordPress Lightbox