Alumni- V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Cựu Sinh Viên

Trường Quốc tế APU phấn đấu để xây dựng truyền thống tốt đẹp của các cựu học sinh, sinh viên trong quá trình hoạt động của trường và duy trì các mối quan hệ tích cực với các cựu sinh viên hiện tại. Mục tiêu của Hiệp hội cựu sinh viên APU (AAA) là xây dựng một tổ chức mà thông qua đó các cựu sinh viên có thể tạo lập và duy trì các mối quan hệ với nhau. Hội đồng quản trị của Hiệp hội cựu sinh viên bao gồm các cựu sinh viên trên toàn cầu. Họ liên tục tìm kiếm để thúc đẩy sự quan tâm chung cũng như các lợi ích phúc lợi cho Hiệp hội. Hiệp hội cựu sinh viên APU luôn chào đón sự tham gia của tất cả các cựu sinh viên để kết nối lại với các bạn học cũ, thiết lập mối quan hệ với các cựu sinh viên khác, và duy trì truyền thống tốt đẹp của APU. Có nhiều hình thức để các sinh viên đã tốt nghiệp có thể tham gia vào các hoạt động của nhà trường, với tư cách là thành viên trong Hiệp hội, tham gia vào chương trình Thực tập Mùa hè và những cơ hội để trở thành một Đại diện lớp học. Các cựu sinh viên luôn được chào đón trở lại trường để tổ chức các buổi họp mặt, sinh hoạt, các buổi biểu diễn, sự kiện thể thao và hội họp của trường. Nhiều cựu sinh viên đã trở lại APU làm việc với vai trò là các giảng viên và nhân viên của nhà trường.

Cựu học sinh/ sinh viên

* Lĩnh vực được yêu cầu 

Danh sách các Trường Đại học Hoa Kỳ chấp nhận học sinh tốt nghiệp từ Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU

back to top
WordPress Lightbox