Apply Online- V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Đăng  ghi danh trên mạng 

Anh (chịsẵn sàng trở thành học sinh trường APU? Hãy điền vào mẫu đơn dưới đây 

Hãy đăng kí ghi danh ngay!

  • Phần học sinh
  • Gia đình
  • Ngôn ngữ
  • Các thầy cô giảng huấn
  • Bình luận

Thông tin học sinh

Tên học sinh:

Giới tính:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Địa chỉ email hiện dùng:

Địa chỉ nhà:

Số điện thoại nhà:

Số điện thoại di động:

Thông tin gia đình

Tên cha:

Nghề nghiệp của cha:

Số điện thoại của cha:

Địa chỉ email của cha:

Tên mẹ:

Nghề nghiệp của mẹ:

Số điện thoại của mẹ:

Địa chỉ email của mẹ:

Học sinh ở với:

Nền tảng ngôn ngữ

Tiếng mẹ đẻ

Các ngôn ngữ khác

Số năm được nghe giảng bằng tiếng Anh

Được dạy kèm riêng (số năm)

Trường ngôn ngữ (số năm)

Trường lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy (số năm)

Trường quốc tế lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy (số năm)

Academic Information

Anh (chị) muốn theo học chương trình nào?

Để giúp chúng tôi lập kế hoạch khóa học của bạn, xin vui lòng điền thông tin sau:

Anh (chị) đã từng ghi danh học một chương trình Anh văn cấp tốc chưa?

Nếu có, anh (chị) đã học ở đâu?

Mức Anh văn cao nhất mà anh (chị) đạt được trong chương trình là gì?

Anh (chị) đạt được mức này khi nào?

Nếu anh (chị) đã tham gia thi các chứng chỉ ELS hoặc TOEFL, hãy cho biết điểm số đạt được

Ngày tháng

Anh (chị) biết về trường APU như thế nào?

Nếu từ các nguồn tin khác, (xin nêu rõ)

Bình luận

Ý kiến ​​khác

back to top
WordPress Lightbox