Career Oppotunities- V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

 hội nghề nghiệp 

Nếu quý anh (chị) quan tâm đến một nghề nghiệp hay thực tập tại Trường APU, chúng tôi khuyên rằng anh (chị) tìm hiểu danh mục công việc dưới đây. Những ứng viên đầy đủ tiêu chuẩn nên nộp bản sơ yếu lí lịch bằng tiếng Anh với một Mẫu đơn Xin việc tại APU được điền hoàn chỉnh (được tải từ đường dẫn dưới đây) và ảnh chụp gần đây nhất đến địa chỉ job@apu.edu.vn.Hãy đảm bảo điền mục chức danh công việc ở hàng chủ đơn trong email. Những ứng viên được chọn phỏng vấn cần cung cấp những minh chứng chính thức về các bằng cấp như văn bằng hoặc chứng chỉ ở những vị trí phù hợp. Trong khi chúng tôi vẫn đăng danh mục công việc để tìm người, nếu anh (chị) chưa thấy công việc nào hợp với mình nhưng vẫn quan tâm đến việc muốn làm việc cho APU, chúng tôi khuyên anh (chị) nộp các sơ yếu lí lịch cũng như những thắc mắc của mình đến địa chỉ job@apu.edu.vn, vì chúng tôi luôn muốn tìm và tuyển dụng những ứng viên hợp và sáng giá nhất.

Ban giảng huấn – những Công việc  sẵn 

  • Giáo viên toàn thời gian 
  • Giáo viên bán thời gian

Nhân viên – những Công việc  sẵn 

  • Nhân viên tổ chức sự kiện 
  • Nhân viên thảo nội dung quảng cáo

Thực tập – những Công việc  sẵn 

  • Giáo viên dạy trong thời gian 3 tháng 
  • Nhân viên làm việc trong thời gian 3 tháng

Dưới đây  lời nhận xét của một số giáo viên  nhân viên của chúng tôi 

“Làm giáo viên APU tôi rất tâm đắc có được một không gian nơi tôi thể hiện được khả năng sáng tạo của mình trong việc chuẩn bị giáo án và giảng dạy. APU là môi trường học đường mà tôi cảm thấy mình có khả năng xây dựng các giá trị giáo dục và văn hóa.”

Brandon McLaughlin

Phó Hiệu trưởng

“Trường Quốc tế Hoa Kì APU là môi trường làm việc có bản sắc văn hóa rất hấp dẫn. Ở đây tôi được cơ hội học tập, cải thiện và luôn phát triển các kĩ năng làm việc của mình với tư cách là Giám đốc Điều hành.”

Vincent Nguyen

Phó Giám đốc Điều hành

back to top
WordPress Lightbox