High School- V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Trung học phổ thông 

Chương trình giảng dạy cho chương trình trung học tại Trường Quốc tế APU được mô hình hóa từ các giáo trình của các trường hàng đầu tại Hoa Kỳ. Bằng cách mô phỏng theo hệ thống này, trường chúng tôi đảm bảo rằng học sinh không chỉ nhận được không những một nền giáo dục Mỹ mà còn là một nền giáo dục cạnh tranh.

Các giảng viên APU tìm cách cung cấp cho học sinh một nền giáo dục đa dạng thông qua việc dạy bốn môn cốt lõi: nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, khoa học, và khoa học xã hội cũng như những môn học bổ sung và liên quan như tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (ESL) và khoa học máy tính.

Trong thời gian của mỗi môn học, học sinh được dạy và thử thách với các chủ đề cụ thể để phát triển kiến ​​thức và năng lực sẽ không chỉ chuẩn bị cho giáo dục đại học ở Hoa Kỳ mà còn là cơ sở cho học sinh có được học bổng đại học.

Những yêu cầu khác

Học sinh trung học phải hoàn thành hoặc thi xong trình độ cao nhất của Chương trình Phát triển tiếng Anh (ELD) mới được học các môn học bằng tiếng Anh, Khoa học hoặc Khoa học Xã hội. Học sinh có thể được xếp lớp học các môn Toán, Thể dục, Nghệ thuật hoặc Công nghệ khi đã vượt qua Mức Trung cấp Chương trình ELD.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) yêu cầu tất cả các học sinh Việt Nam học các khóa về Sử học, Địa lí và Giáo dục công dân. Học sinh theo học các khóa học này đều được cấp chứng chỉ.

back to top
WordPress Lightbox