Our Partners- V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Các Đối tác của chúng tôi 

Ở APU con đường được giáo dục thực thụ không dừng lại ở đây. Sự quyết tâm cung cấp một nền giáo dục đại học chất lượng cao của chúng tôi là một hiện thực thông qua việc đối tác chiến lược với nước ngoài. Sự hợp tác của chúng tôi với các trường đại học có uy tín và tên tuổi ở nước ngoài giúp học sinh chúng tôi có cơ hội học tập tiếp tại Hoa Kì sau khi tốt nghiệp trường chúng tôi. Học sinh cũng có lợi thế được học Chương trình Kép thông qua Chương trình Liên thông Đại học của chúng tôi, một chương trình đại học uy tín thông qua Viện Đại học Missouri ở Kansas City. Học sinh tốt nghiệp APU cũng còn có cơ hội tiếp cận tinh hoa với Trường Đại học Mỹ phi lợi nhuận đầu tiên và duy nhất và mang đến một nền giáo dục đại học Hoa Kì chất lượng ngay tại Việt Nam. 

Dưới đây  một số trường đại học đối tác với chúng tôi.

back to top
WordPress Lightbox