Student Life- V – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Cuộc sống sinh viên

Dịch Vụ Cộng Đồng

Học tập phục vụ cộng đồng là phương pháp quan trọng trong chương trình giảng dạy và học tập tại APU. Chúng tôi luôn cam kết phát triển nên các nhà lãnh đạo có tâm huyết với cộng đồng. Học tập phục vụ cộng đồng là một yêu cầu bắt buộc để tốt nghiệp từ APU. Học tập phục vụ cộng đồng là điều cần thiết trong việc phát triển kỹ năng lãnh đạo của thế kỷ 21.

Những Sáng Kiến Trong Phương Pháp Học Tập  Cộng Đồng: 

Thi đua gây quỹ ủng hộ các nạn nhân lũ lụt

Thu gom quần áo cho các bạn mồ côi

Hỗ trợ quyên góp cho các trường trong khu vực

Phát động phong trào thi đua thu gom đồ chơi nhân dịp lễ Giáng sinh

Hội Đồng Sinh Viên

Chế độ sinh viên tự quản lý thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng lãnh đạo đồng thời hỗ trợ cho sinh viên phát huy tiếng nói trong việc quản lý các vấn đề liên quan đến trường học. Hội đồng sinh viên chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động học tập phục vụ cộng đồng, nối kết các chức năng của xã hội, cũng như nêu lên tiếng nói về những quan ngại liên quan đến đời sống hằng ngày của sinh viên.

Câu lạc bộ

Nhiều câu lạc bộ đã được thành lập trong những năm qua để tạo điều kiện cho học sinh được theo đuổi sở thích độc đáo của các em và được hòa nhập với mọi người dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Câu lạc bộ học sinh là một trải nghiệm quan trọng tại APU. Nhấp vào bên dưới để biết thêm thông tin của mỗi câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Âm Nhạc 

Câu lạc bộ Tiếng Anh 

Câu lạc bộ Toán  Khoa Học 

Câu lạc bộ Cầu Lông

Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh  Điện Ảnh 

Câu lạc bộ Từ Thiện 

back to top
WordPress Lightbox