THỤ HƯỞNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC KHÁC BIỆT TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ HOA KỲ APU – APU google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

THỤ HƯỞNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC KHÁC BIỆT TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ HOA KỲ APU

Đề cao sự tự do cá nhân
Chương trình học tại APU khuyến khích học sinh đưa ra ý kiến của bản thân, ham muốn khám phá những vấn đề mới. Học sinh học cách giữ quan điểm của bản thân đồng thời biết tôn trọng ý kiến của người khác. Phương pháp giáo dục này giúp người học có thể dễ dàng phát triển định hướng cá nhân.
Rèn luyện tính thích nghi và cạnh tranh cao
Môi trường tại APU giàu tính trải nghiệm, kích thích khả năng tìm kiếm, đưa ra các góc nhìn khác nhau khi có vấn đề cần giải quyết. Nhờ đó học sinh sẽ phát triển vượt trội về sự năng động, tự tin và hòa nhập vì đã được làm quen với kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống khó khăn.
Môi trường thuận lợi để phát triển tiềm năng cá nhân
Giáo dục tại APU đề cao sự tự tìm tòi khám phá và khác biệt của mỗi cá nhân. Trong mỗi lớp học, học sinh đóng vai trò trung tâm, các em được tự do phát biểu và được động viên đưa ra ý kiến cá nhân; giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, không áp đặt quan điểm mà chỉ gợi ý tính ưu, khuyết của từng khía cạnh, khuyến khích học sinh đào sâu suy nghĩ, tư duy. Để có thể tự tin và tăng tính thuyết phục trong cuộc thảo luận, học sinh phải tự tìm hiểu, tham khảo tài liệu, phát huy điểm mạnh của bản thân.
Giáo dục từ trải nghiệm thực tế
Một trong những đặc trưng nổi bật của phương pháp giáo dục tại APU là tôn trọng thực tế. Các em được tạo cơ hội trải nghiệm thực tế, hoàn toàn không nhồi nhét kiến thức. Học tập kết hợp với công nghệ thông tin, học bằng dự án, liên môn, chủ động xây dựng sự hiểu biết qua tương tác khi làm việc nhóm. Các em luôn luôn tự tin thể hiện mình trước đám đông, trau dồi khả năng trở thành lãnh đạo trong tương lai.
Định hướng giáo dục ngay từ bậc tiểu học
Học sinh tiểu học tại APU được xây dựng các kiến thức nền tảng, kỹ năng mềm tạo tiền đề cho sự sáng tạo, rèn luyện nhân cách và phát triển trí tuệ. Các em luôn biết hướng về mục tiêu cá nhân và không bị áp lực đè nặng về điểm số và thi cử. 

back to top
WordPress Lightbox