APU – American International School google-site-verification=ZpYivY1LW-D1ynK6ICLbLwG7T0xkRxyR8sH7LQnzjJc

Tạisaonênchọn APU  

Điều làm cho chúng tôi nổi bật 

90%

Học sinh APU tốt nghiệp mỗi năm đều nhận học bổng từ các trường Đại học uy tín tại Hoa Kỳ

$4 triệu đô

Tổng giá trị học bổng từ các trường Đại học hàng đầu đã được trao tặng cho các học sinh tốt nghiệp mỗi năm tại APU.

3000+

Học sinh APU đã thành công tại các đại học danh giá thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ

#1

APU dẫn đầu tỉ lệ học sinh tốt nghiệp vào thẳng đại học danh giá Hoa Kỳ

back to top
WordPress Lightbox